13. Josef Hamerník

23.09.2022

Narodil jsem se 23.5.1948 v Utíně. Po ukončení ZŠ v Přibyslavi jsem absolvoval Lesnické učiliště v Kněžičkách, poté ještě Lesnickou školu ve Šluknově. Od r. 1968 do 1970 jsem vykonával základní vojenskou službu. Od r. 1970 jsem byl zaměstnán u Lesního závodu v Přibyslavi, později u Lesní společnosti Přibyslav jako lesník, manipulační mistr a vedoucí dopravně-manipulačního střediska. Od r. 2000 do r. 2010 jsem pracoval jako vedoucí střediska lesní výroby v Přibyslavi u Lesní společnosti Jihlava. V roce 2010 jsem odešel do důchodu. Současně jsem pracoval jako správce městských lesů do roku 2018. Jsem ženatý, máme s manželkou 4 děti a od nich 7 vnoučat.

Od roku 1990 jsem byl členem Městského zastupitelstva a člen Rady města. V letech 1995-1998 jsem vykonával funkci místostarosty, v letech 2010 -2014 jsem byl opět členem zastupitelstva. Jsem činný v zahraniční komisi, zajišťuji družební pobyty holandských myslivců v Přibyslavi. Mým největším koníčkem je myslivost. Jako hospodář MS pracuji již od roku 1982.


Malý rozhovor o velkých věcech

Jak se daří obnova přibyslavských lesů po kůrovcové kalamitě?

Při kůrovcové kalamitě vznikly holiny, které je nutné zalesnit. Vytěžené plochy jsou průběžně připravovány k zalesnění. Staví se oplocenky pro výsadbu listnatých dřevin. Průběh zalesňování je závislý na množství a kvalitě sazenic. Je dost složité je zajistit při momentální obrovské spotřebě v lesním hospodářství. Věřím však, že se zalesňování s úspěchem podaří.

Změnila se změnou charakteru lesů i skladba zvěře? Máme na Přibyslavsku nějaké zajímavé raritní druhy?

Změnou způsobu obnovy porostů po kůrovcové kalamitě, hlavně stavbou velkého množství oplocenek, se mění a snižuje možnost zvěře pohybovat se dle potřeb při hledání potravy či hledání vhodného krytu při odpočinku. Využívá proto lokality, kde najde potřebný klid. Tím dochází ke koncentraci zvěře, která pak dělá velké škody na zemědělských pozemcích.

Jaký je váš názor na Martina Kamaráda jako starostu?

M. Kamarád působí jako starosta již druhé volební období. Při jeho působení jak v prvním, tak v druhém období se podařilo uskutečnit hodně investičních i kulturních akcí. Je nutno ocenit i jeho kladný postoj k přijímání uprchlíků z Ukrajiny.