3. Anna Šnýdlová

23.09.2022

 Narodila jsem se 27.06.1948 v Praze. Dětství a mládí jsem prožila v Havlíčkově Brodě. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Mám oprávnění soudního tlumočníka němčiny a ruštiny. Do roku 1992 jsem působila v Mostě jako středoškolská profesorka, od roku 1992 jako ředitelka Základní školy v Přibyslavi, od roku 1998 jako manažerka v soukromé firmě. Po odchodu do důchodu pracuji dále soukromě jako tlumočnice a překladatelka.

Mám dva syny a čtyři vnoučata. Zajímám se o umění, hudbu a přírodu. Ráda se zapojuji do místní politiky, do organizace kulturních a společenských akcí. Vedu zahraniční komisi, jsem členkou redakční rady Přibyslavského občasníku a jednatelkou Mysliveckého spolku Přibyslav. Od r. 1998 jsem členkou městského zastupitelstva, kam jsem byla zvolena jako nezávislá na kandidátce ODS, se kterou mě pojí kromě přátelských vztahů i základní postoj k životu, vyjádřený slovy J. F. Kennedyho: "Neptej se, co může tvá zem udělat pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem!"


Malý rozhovor o velkých věcech

Byla jste nejstarší členkou končícího zastupitelstva. Jaký je to pocit?

V každém kolektivu je někdo nejmladší a někdo nejstarší, tak mi to nijak nevadí. Problém stáří je v tom, když duše a srdce zůstávají mladé a mění se jen vzhled člověka, přibývají vrásky, hroutí se tělesná schránka a podobné "příjemnosti". Ale vycházím z toho, že já ty změny nevidím a ten, kdo se na mě dívá, se s tím musí nějak vyrovnat (úsměv).

Máte 4 vnoučata, psa, zahrádku, přesto se stále angažujete v zahraniční komisi, v redakční radě PO, v Mysliveckém spolku. Proč si neužíváte "zaslouženého odpočinku", jak se říká?

Termín "zasloužený odpočinek" mi trochu nahání hrůzu - vůbec nemám chuť odpočívat!!! Práce pro město mě baví a beru ji i jako poděkování za to, že jsem v Přibyslavi našla nový domov - asi se to nezdá, ale letos je to už 30 let, co jsme se sem nastěhovali. Myslím, že nešidím vnoučata, psa ani zahrádku, ovšem všechno v rámci ubývajících sil fyzických. Vyrovnává se to tím, že vnoučata rostou a se spoustou prací už mi pomáhají, takže mi zatím zbývá dost energie i na práci pro obec.

Jaký je váš názor na Martina Kamaráda jako starostu?

Martina sleduji už řadu let - udělal osobnostně obrovský pokrok, naučil se spoustu věcí a práce pro město ho zcela naplňuje. Myslím, že se občas trochu přepíná, že by mohl více práce přerozdělit, ale je to jeho volba.