6. David Šeda

23.09.2022

Narodil jsem se 13. 5. 1967 v Žacléři, který leží na úpatí Krkonoš. Tam jsem také vychodil základní školu. Na následné čtyřleté studium na Gymnáziu v Trutnově navázalo pětileté období na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor matematika a fyzika.

Moje pedagogické působení začalo na Základní škole v Žacléři. V roce 1993 jsem se shodou okolností ocitl na přibyslavské základní škole, kde učím doposud. Mám to tu velice rád a jsem na naši školu pyšný. Více než deset let jsem také působil ve školské radě při ZŠ Přibyslav. Mezi absolventy patří také moje dvě dcery, kterým naše ZŠ dala dobrý základ pro současné studium na vysoké škole.

Mými velkými koníčky jsou sport a cestování.

Stál jsem u zrodu přibyslavského sportovního klubu Juvenis, po tři roky mi také dělalo radost trénování žáků v místním fotbalovém oddíle. Mám rád cyklistiku, Vysočina je pro ni jako stvořená. A v zimě běžky i sjezdovky. S žáky naší školy jsem na sjezdovkách strávil nespočet hodin.

S mojí ženou velice rádi cestujeme a poznáváme místa u nás i ve světě - Krkonoše, Morava, Itálie, Španělsko, Vietnam. Velice rádi se pak vracíme domů a dokážeme ocenit, jak krásný a bohatý je život v Přibyslavi.


Malý rozhovor o velkých věcech

Pocházíš ze Žacléře, který má "za zády" hory. Jak sis zvykl na místní pahorkatinu, hory ti nechybí?

Vzhledem k tomu, že se do Žacléře velmi často vracím, tak nechybí. Navíc Vysočina je krásná v každém ročním období, jsem tady doma.

V ZŠ máte nové školní dílny. Jak se v nich liší výuka od "klasické", kdy se vyráběla třeba ramínka na šaty a různé podobné "potřebné" věci?

Nové dílny jsou spíše polytechnickou učebnou, kde žáci mohou nejen pronikat do tajů manuální práce s materiály, ale pracují i s moderními zařízeními, jako jsou elektronické a robotické stavebnice s nutností programovat nebo 3D tiskárny. Nový zrekonstruovaný prostor nám dělá velikou radost.

Jaký je tvůj názor na Martina Kamaráda jako starostu?

Na Martinovi oceňuji jeho odvahu pustit se do rozsáhlých a náročných projektů užitečných pro Přibyslav a jeho schopnost dotáhnout je do konce. Z toho může město Přibyslav dlouhodobě těžit.