7. Slavomír Tecl

23.09.2022

Narodil jsem se v roce 1980 a prožil prvních 18 let života v Přibyslavi. Po absolvování Gymnázia v Havlíčkově Brodě jsem se stal studentem řádného studia na Masarykově univerzitě Brně, kde jsem úspěšně dokončil bakalářský a navazující magisterský studijní program v oboru informatiky a výpočetní techniky. V Brně jsem zůstal následujících 20 let s více než roční přestávkou na Novém Zélandě. V průběhu tohoto dvacetiletého období jsem uplatňoval nabyté znalosti v oblasti softwarového inženýrství pod hlavičkami mezinárodních firem.

Díky širokému záběru těchto firem jsem měl možnost nahlédnout do fungování několika oborů, od bankovnictví přes medicínský vývoj po výrobu automobilů. Posledních 12 let se zabývám vývojem softwaru určenému pro vzdělávání, zejména kontrole plagiátorství a podpoře výuky pro osoby s kognitivními postiženími. V poslední jmenované oblasti figuruji jako vedoucí a koordinátor vývojového týmu s mezinárodním obsazením, naše práce denně pomáhá několika desítkám milionů studentů z celého světa.

V neprofesionální sféře jsem velkým příznivcem a také aktivním účastníkem kultury, zejména v oblasti hudební a divadelní produkce. Založil jsem a provozoval amatérské hudební soubory s lokální působností, byl jsem také členem přibyslavského divadelního souboru. Posledních deset let se věnuji spolupořádání jazzového festivalu Houpačka, kde zastávám množství funkcí od uklízení po domlouvání kontraktů s evropskými umělci.

V roce 2020 jsme se s rodinou přestěhovali do Přibyslavi, abychom mohli být blíže našim rodinám a přátelům. S přesunem do rodného města jsem zároveň cítil potřebu podílet se, mimo kulturního působení, na fungování města a přispět svými zkušenostmi k jeho dalšímu rozvoji.


Malý rozhovor o velkých věcech

Z Nového Zélandu přes Brno do Přibyslavi - proč ses rozhodl vrátit?

Cestování a pobyt ve světě jsem bral jako sbírání zkušeností, nejen profesionálních, ale i lidských a kulturních. Návrat do Přibyslavi mně i manželce umožnil přiblížit se zpět k rodině a přátelům a zároveň otevřel možnosti se zapojit do místního dění.

Jsi spolupořadatelem nejen jazzového festivalu Houpačka, ale i "Utíngroundu". Kdy a s jakým programem se v Utíně zase potkáme?

Utínský festival nemá pevný plán, jeho cílem bylo vždy přiblížit a přinést nepříliš známou kulturu mimo mainstream do našeho mikroregion; v současnosti jsme ve fázi výběru vhodných vystupujících.

Jaký je tvůj názor na Martina Kamaráda jako starostu.

Martin pro mě představuje člověka, s kterým sdílím stejný pohled na fungování a rozvoj našeho města. Za dobu jeho působení dorostl a nasbíral zkušenosti, které mu umožňují efektivně vykonávat jeho roli a přinášet nové podněty ke zlepšení.