Chytré město Přibyslav


Podpoří moderní občanskou vybavenost

 • výstavbou bytových domů pro mladé
 • vybudováním technické infrastruktury pro bydlení
 • zlepšením dopravní situaci ve městě
 • vytvořením podmínek pro drobné podnikání
 • dokončením úpravy hřbitova a vytvořením důstojných pietních a odpočinkových prostor v jeho okolí

Rozvine digitální služby pro občany

 • modernizací služeb a infrastruktury kabelové televize podle současných standardů
 • využitím internetu věcí a umělou inteligencí pro řízení veřejných služeb

Prohloubí kvalitu předškolního a základního vzdělávání

 • modernizací a úpravami areálů základní a mateřské školy
 • investicemi do moderního vybavení a pomůcek
 • úzkou spoluprací se školami a pomocí s jejich administrativními procesy
 • všestrannou podporou modernizace cílů a obsahu vzdělávání

Zajistí dostupné a potřebné sociální služby

 • renovací nemovitostí pečovatelské služby
 • nabídkou nadstandardních sociálních služeb občanům města
 • vybudováním moderního areálu pobytových a odlehčovacích služeb pro občany Přibyslavi okolí

Vyřeší problémy odpadového hospodářství s pomocí moderních technologií

 • rekultivací a návrhem budoucího využití skládky po roce 2030
 • zlepšením svozové služby
 • využitím moderních technologií pro evidenci a skládkování

Bude pokračovat v rozvoji místních částí a obcí

 • budováním a dokončením základní občanské vybavenosti
 • vytvářením podmínek pro sdílení sousedské sounáležitosti dobrých vztahů a pospolitosti

Vytvoří podmínky pro aktivní spolupráci s občany města

 • poskytováním finanční a administrativní podpory spolkům
 • podporou spolupráce s družebními městy v Holandsku a na Slovensku
 • realizací nápadů a námětů občanů pomocí participativního rozpočtu

Vybuduje moderní a funkční náměstí nejpozději do roku 2030

 • dokončením a definitivním schválením projektu revitalizace, včetně výměny zastaralých sítí
 • zahájením postupné realizace projektu po etapách s ohledem na zajištění fungování středu města

Vytvoří důstojný kulturně­‑sportovní areál

 • modernizací a digitalizací kulturního domu
 • zahájením postupné rekonstrukce celého sportovního areálu

PLÁNUJEME:


2023

Rekonstruujeme plášť kulturního domu.

Rekonstruujeme plášť bytového domu v Ronově nad Sázavou.

Revitalizujeme školní zahradu mateřské školy včetně nového oplocení.

Dokončíme projektovou dokumentaci pro revitalizaci první etapy náměstí.

Opravíme chodníky v Tyršově ulici v návaznosti na opravy rozvodů ČEZ.

Odbahníme Němečák a záchytný rybník u jablonecké nádrže.

Vystavíme klubovnu v Poříčí.

Zahájíme prodej parcel v lokalitě "K Hesovu".

Podpoříme oživení průmyslové zóny za Neufe.

Vykoupíme pozemky pro potencionální prodloužení cyklostezky směrem do Havlíčkova Brodu.

Podpoříme vznik krajského stacionáře prodejem pozemků a vybudováním přístupové komunikace.

Postavíme bytový dům v lokalitě Husova.

2024

Po převzetí majetku TJ Sokol zahájíme výstavbu tribuny a rekonstrukci venkovních hřišť.

Zahájíme revitalizaci náměstí - etapa č. 1.

Realizujeme kanalizaci ve Hřištích.

Vybudujeme chodník v Dobré směrem na Žižkovo Pole.

Realizujeme digitalizaci kina.

Připravíme koncept obnovy hřbitova včetně výstavby smuteční síně.

Postavíme technickou infrastrukturu první a druhé etapy v lokalitě "K Hesovu".

Postavíme přechod pro chodce, nebo přechodové místo v Keřkově.

Realizujeme opatření v rámci pozemkové úpravy v České Jablonné.

2025

Zahájíme revitalizaci náměstí - etapa č. 2.

Vybudujeme chodník v Keřkově směrem na Hesov.

Rozšíříme a rekultivujeme skládku v Ronově nad Sázavou.

Realizujeme propojení ulice Jižní směrem k Osivě.

Připravíme sítě na pozemcích pro drobné podnikání v lokalitě Pod Osivou.

Opravíme opláštění části základní školy.

2026

Dokončíme revitalizaci náměstí - etapa č. 3.

Opravíme chodník z náměstí k vlakovému nádraží.

Zahájíme rekonstrukci Sokolovny.

Dokončíme úpravy hřbitova a parku u něj.

Obnovíme plášť DPS a vystavíme výtah.